Φωτοαντίγραφα

Xerox DC 250

Φωτοαντίγραφα μονής και διπλής όψης, ασπρόμαυρα και έγχρωμα.

Φωτοαντίγραφα σχεδίων

Φωτοαντίγραφα βιβλίων

Αντίγραφα μέχρι και 110 σελίδες / λεπτό από σύγχρονα εκτυπωτικά μηχανήματα