Πλαστικοποίηση


Πλαστικοποίηση θερμή από 50 ως 250 mic

Ψηφιακή πλαστικοποίηση 40 mic clear – clear mat